Om sproget gaar tilgrunde er det og forbi med folket som folk.

Maalstræv blandt samerne (lapperne)

De samiske foreninger i Finnmarken burde kræve, at alle samer i Norge lærer at tale det samiske sprog, som tales i Finmarken; ti det er hovedsproget og det rette samiske sprog. Paa det sprog er de faa bøker som er oversat til samisk. Som bekjendt begynder det samiske sprog at forvanskes allerede fra Astafjorden av, og naar man kommer saa langt mot syd som til Ofoten, forstaar man knapt et ord av det sprog, som samerne der bruker; ti det er allerede saameget opblandet med svensk-samisk. Paa Helgeland og i trakterne omkring Røros taler samerne rent svensk-samisk. Og naar nu er saa sterkt paa tale at hævde det samiske folkefærd, saa er sproget det vigtigste. Om sproget gaar tilgrunde er det og forbi med folket som folk. Vi ser hvorledes er gaat her i Vesteraalens og Kvædfjordens fjorder og bugter. Her har en tid været mange samer, men saa mistet de sproget og derved sin samiske eiendommelighet. Nogen faa gamle kan endnu et og andet av sit morsmaal.

Os forekommer det at være en hovedsak at bevare sproget. Om end klædesdragt og skikke avskaffes og ombyttes med andre og bedre, naar blot sproget bevares gaar folkestammen dog ikke tilgrunde.

Derfor mener vi det er nødvendig, at alle samer i Norge lærer det rene, vakre, samiske hovedsprog, som vi har i Finnmarken og som allerede størsteparten av Norges samer taler og læser.

Oversat fra «Nuorttanaste» av XI

Hentet fra Waren Sardne, Røros, Lördag den 22de april 1911

Så.. Det e et herrens mirakel av nordsamisk ikke har utrydda absolutt alt anna i løpet av de siste hundre år? Æ vet ikke helt ka æ skal si til det, men æ syns det e fornøyelig lesing – om enn litt deprimeranes. («Ja, det e jo synd på de folkan som e fornorska, men tenk så fint om vi kunne snakke bare samisk, alle sammen.» og av og til skulle æ ønske æ kunne svare på sørsamisk, bare akkurat nok til å kunne poengtere at det ikke funke på den måten den fine lille hjernen din tenke at det skulle fungere.)

Høyrepolitiker Gunnar Pedersen skreiv i et leserinnlegg i Nordlys – som handla om… æ huske ikke, nokka som skulle bevise at Tromsø ikke e samisk, så det så – at det e paradoksalt at om noen som snakke sørsamisk og noen som snakke nordsamisk møtes – i Tromsø, for eksempelets og språkforvaltningsområdets skyld – så må dem snakke norsk – eller engelsk, tysk (e ikke Gunnar Pedersen tysklærer?1) – sammen.

Det e vel strengt tatt like paradoksalt som at æ (som snakke nordsamisk, norsk og engelsk) og en hvilken som helst av [de ikke-samiske] vennan mine (som snakke norsk, engelsk, fransk og diverse andre språk) snakke norsk når vi møtes. Du vet, også sama like å kommunisere på språk personen man kommunisere med forstår. Sama flest, i hvert fall, æ syns av og til det hadde vært like greit om æ kunne kommunisere mest på språk den andre personen ikke skjønne (men det gjeld ikke så ofte når æ snakke med vennan mine, det må sies).

Og ja, i fall det ikke e åpenbart, e betydninga den her: Det e faen ikke paradoksalt i det hele tatt. Det e logisk. Sørsamisk og nordsamisk e ikke samme språk, og det e vanskelig å forstå, med mindre man har gode språkøra (æ prøve, av og til, å lese og høre på de samiske språkan æ ikke kan; æ like ordlyden, men æ får som regel hodepine før æ klare å vriste en betydning ut av ting). Det paradoksale e vel heller at Gunnar Pedersen skal lære ungdomma nu til dags ting om verden og greier, men han vet ikke engang ka et paradoks e.

Sånn ellers har æ tenkt på språk fordi Øystein (Vangsnes) plutselig leda mæ ut i uløkka og æ endte opp med å snakke med en journalist. Æ skylde delvis også på Susanne, som forklarte koffor ho ikke sir nei, og det e jo såpass fornuftig at æ har endt opp med å si ja i det siste æ også, sjøl om det strid litt mot alt som e fornuftig her i verden. (øhm, æ vet ikke helt kordan æ stille mæ til at det avsnittet egentlig høres ut som om det handle om lausunga og løssluppenhet heller enn språk.)

Men, ja, æ satse på at ungdommen i iTromsø har mer fornuft enn en del av de eldre journalistan i byen, sånn at man på påskeaften kan lese en mer eller mindre fornuftig sak om språk, forvaltningsområdet for samisk språk, og en eventuell innlemmelse av Tromsø i det. Sjøl om den kanskje inkludere mæ.

1Eller ser han bare ut som en tysklærer? Han undervise i hvert fall på videregående

One thought on “Om sproget gaar tilgrunde er det og forbi med folket som folk.

  1. Tilbakeping: Det forvaltningsområdet, og den avisa. « store verk – med fotnoter – og popmusikk

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s