Seminar om kuratering av samisk kunst, 11.-12. september

folk som snakka
Jan-Erik Lundström, direktør, Samisk Kunstnersenter i Karasjok (tidl. direktør ved Bildmuseet i Umeå)
Irene Snarby, konservator, fagenhet for kunst, RidduDuottarMuseat i Karasjok
Samir M’kadmi, kunstner og kurator
Hilde Methi, kurator Samisk Kunstfestival
Kristin Tårnesvik, kunstner
Charis Gullickson, assisterende kurator, Nordnorsk Kunstmuseum
Riita Kuusikko, kurator, Rovaniemi Kunstmuseum
Ordstyrer: Helga-Marie Nordby, instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø
personen som noterte
Æ, litteraturstudenten. (bare sånn at ingen tror æ kan nokka om kunst.)

Det her e fire side i Word. Det e mye man kan si om kunst, altså.